martes, 13 de novembro de 2018

Música e física

A música é pura física, coma a maioría das cousas que suceden ao noso redor.

A FÍSICA é a ciencia que estuda as propiedades da MATERIA e a ENERXÍA.

A MÚSICA faise con SONS.

E o SON  é o resultado da vibración da MATERIA

 poidamos escoitala ou non (sabemos que o oído humano non percibe os infrasons nin os ultrasons, temos un espectro audible que vai máis ou menos dende os 20 Hz aos 20 KHz).

A rama da FÍSICA que estuda todo o relacionado co SON chámase FÍSICA ACÚSTICA.

nota: non esquezades visitar as hiperligazóns!!!